Archive

Posts Tagged ‘ბიზნესი’

პოზიციონირება და მანიპულირება

იმიჯოლოგია, როგორც ფაბლიქ რილეიშენზი, ეძებს ყველაზე ეფექტურ მეთოდებს  თავის  აუდიტორიისთვის. ერთ-ერთი მათგანი ლიდერების აზრი, როდესაც  აუდიტორიასთან  მუშაობა 10-20%-მდე რეალურად ფარავს ხალხის აუცილებელ  მასას.  ასევე,  მნიშვნლეოვანია პოზიციონირების ტექნოლოგია, ახლად შექმნილ  ბაზარზე გასაყიდი  პროდუქციისათვის და წინ წაწევისათვის. ორივე შემთხვევაში  მოქმედებს შევიწროვების  პრინციპი ( ერთ შემთხვევაში აუდიტორიის, სხვა  შემთხვვაში- ობიექტის დასახასიათებლდ), რათა კომუნიკაცია გახდეს უფრო  ეფექტური, რაც იძლევა კომუნიკაციის ჯაჭვის უფრო ვიწო უბანზე კონცენტრირების შესაძლებლობას. წაიკითხე მეტი…

Advertisements

როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი


კარგი ბიზნეს-გეგმა ინვესტიციის მოზიდვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი ელემენტია.

ბიზნეს-გეგმის მომზადების შემდეგ იწყება ინვესტორის ძიების ხანგძლივი და რთული  პროცესი.ბუნებრია ეს პროცესი (ინვესტიციის მოზიდვის პროცესი), თვით მოითხოვს რესურსებს  (დროს, ენერგია, ფულს და ა.შ), ხშირად ჩასატარებელი ხდება სამუშაოები, რომლებსაც თქვენ  “ჩქმალავდით”, მაგალითად- დამატებითი მარკეტინგული კვლევები და ა.შ. წაიკითხე მეტი…

ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა

 

ნებისმიერი შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმის ფორმა იძლევა მხოლოდ ზოგად წარმოდგენას.  ყოველ ბიზნესს კი აქვს თავისებურებანი. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება არსებობდეს ყოველი  შემთხვევისათვის გამოსადეგი რაღაც სტანდარტული გეგმა.
არსებობს ნებისმიერი ბიზნეს გეგმის შედგენის ერთი პრინციპი: ის ყოველთვის უნდა იყოს მოკლე. მართალია, ზოგჯერ პრობლემის ადეკვატურად ასახსნელად საჭიროა, უფრო ვრცელი მასალა, მაგრამ ამავე დროს მკითხველს არ უნდა შეუნელდეს ინტერესი, არ უნდა იყოს ზედმეტად გადატვირთული. წაიკითხე მეტი…

ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა

super-biznes-men

1. რეკომენდებული სტრუქტურა
2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება
3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს-გეგმა?
4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირება წაიკითხე მეტი…

რეკლამის დიზაინის პრინციპები

როგორც ცნობილია,  ნებისმიერი რეკლამის დიზაინში გამოიყენება რამდენიმე საერთო პრინციპი. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვა ტერმინები, მაგრამ აზრი უცვლელი რჩება. წაიკითხე მეტი…

როგორ შევაყვაროთ კლიენტებს ჩვენი კომპანია?

ეს იმას ნიშავს, რომ მომხმარებლები თქვენზე აღფრთოვანებულები, გაოცებულები საუბრობენ. მათ ერთი სული აქვთ მოუყვნენ სხვებს რაც ნახეს და განიცადეს. აი, ასეთი ემოციის მომრავლება არის შემდეგი ამოცანა და თუ ორგანიზაცია ამასაც გადაწყვეტს, მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მიზანი მიღწეულია! თქვენი ორგანიზაცია ლიდერია ხარისხით და სტაბილურად ინარჩუნებს ამ პოზიციას. წაიკითხე მეტი…

PR–ის ბიუჯეტის ფორმირება

ორგანიზაციბში PR პროგრამის დასაგეგმად შემუშავდება შესაბამისი ბიუჯეტი. ბიუჯეტის  სიდიდეს განსაზღვრავს PR-ის შემოქმედები საქმიანობა. ბიუჯეტის განსაზღვრის მიზნით  მენეჯერები აწარმოებენ: წაიკითხე მეტი…

კატეგორიები:PR ტეგები:, , , ,