ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა

super-biznes-men

1. რეკომენდებული სტრუქტურა
2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება
3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს-გეგმა?
4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირება წაიკითხე მეტი…

Advertisements

PR ტერმინოლოგია

   წრმოგიდგენთ ქართულენოვანი PR ტერმინოლოგიას. ტერმინოლოგია ორგანიზებულია ანბანური სტრუქტურით.

წაიკითხე მეტი…

იმიჯის გლობალური ასპექტები

   იმიჯმეიკერი ქმნის, კორექტირებას უკეთებს ლიდერის სახეს ისე, როგორც სპინ–დოქსი (ეს კიდევ ახალი პროფესიაა), რომელსაც შესწორებები შეაქვს სხვადასხვა მოვლენებში მასობრივ ინფორმაციათა საშვალებებით. ორივე შემთხვევში ამომრჩეველი დგას არა პოლიტიკოსის ან მოვლენბის წინაშე, არამედ მათ ანარეკლებთან მასობრივ ინფორმაციათ საშვალებში. წაიკითხე მეტი…

რეკლამის დიზაინის პრინციპები

როგორც ცნობილია,  ნებისმიერი რეკლამის დიზაინში გამოიყენება რამდენიმე საერთო პრინციპი. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვა ტერმინები, მაგრამ აზრი უცვლელი რჩება. წაიკითხე მეტი…

PR-ის დაგეგმვა და შედეგების შეფასება

ორგანიზაციის მიზნების მისახწევად ესაჭიროება PR–ის სპეციალისტები, რომელებიც  ეხმარებიან ორგანიზაციას სტრატეგიულ მართვაში. ამასთან, აუცილებელია  გათვალისწინბა, რომ PR–ის კამპანია გამოიყენება სპეციალურ სიტუაციებში და ამიტომ  საჭიროა სიტუაციური ფაქტორების მხედველობაში მიღება. წაიკითხე მეტი…

როგორ შევაყვაროთ კლიენტებს ჩვენი კომპანია?

ეს იმას ნიშავს, რომ მომხმარებლები თქვენზე აღფრთოვანებულები, გაოცებულები საუბრობენ. მათ ერთი სული აქვთ მოუყვნენ სხვებს რაც ნახეს და განიცადეს. აი, ასეთი ემოციის მომრავლება არის შემდეგი ამოცანა და თუ ორგანიზაცია ამასაც გადაწყვეტს, მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მიზანი მიღწეულია! თქვენი ორგანიზაცია ლიდერია ხარისხით და სტაბილურად ინარჩუნებს ამ პოზიციას. წაიკითხე მეტი…

ცნობიერების შინაარსი

    თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ტერმინი „ცნობიერება“ ორაზროვანია. ის შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც გონების ზოგადი მდგომარეობის, ისე მისი სპეციფიკური შინაარსების აღსანიშნად: ზოგჯერ ვამბობთ, რომ „ცნობიერ“ მდგომარეობაში ვიყავით „არაცნობიერის“ საპირისპიროდ (მაგალითად, ანესთეზიის ან ძილის დროს); სხვა შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ცნობიერ მდგომარეობაში ვართ ანუ ვაცნობიერებთ კონკრეტულ ინფორმაციას ან მოქმედებას. წაიკითხე მეტი…